Recent Updates Toggle Comment Threads | Tipke prečaca

 • Ante Superba 19:08 on March 13, 2019 Permalink | Odgovori  

  Richhttps://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_overview.asphttps://wordpress.org/news/2019/03/wordpress-5-1-1-security-and-maintenance-release/

   
 • Ante Superba 17:47 on March 22, 2019 Permalink | Odgovori  

  I’m gotta thingh different.

   
 • Ante Superba 20:36 on March 21, 2019 Permalink | Odgovori  

   
 • Ante Superba 17:24 on March 21, 2019 Permalink | Odgovori  

  https://youtu.be/Igw12zzurEk
   
 • Ante Superba 17:09 on March 21, 2019 Permalink | Odgovori  

   
 • Ante Superba 10:52 on March 21, 2019 Permalink | Odgovori  

   
 • Ante Superba 9:39 on March 21, 2019 Permalink | Odgovori  

   
 • Ante Superba 14:12 on March 19, 2019 Permalink | Odgovori  

   
 • Ante Superba 7:10 on March 19, 2019 Permalink | Odgovori  

   
 • Ante Superba 7:09 on March 19, 2019 Permalink | Odgovori  

  Pravedan sud Božji
  2 Stoga nemaš isprike, tko god bio, o
  čovječe koji sudiš, jer u čemu sudiš
  drugom, samog sebe osuđuješ, jer ti koji
  sudiš, običavaš praviti isto.
  2 Ali mi pouzdano znamo da se Božja ka-
  zna vrši prema istini nad onima koji takvo
  što rade.
  3 Ili, misliš li ti, o čovječe, koji sudiš onima
  koji takve stvari rade, da ćeš izbjeći Bož-
  jem sudu dok i sam to isto praviš?
  4 Ili prezireš njegovu obilnu dobrotu, išče-
  kivanje i strpljivost, a ne znaš da Božja
  dobrota hoće da te vodi k pokajanju?
  5 Ali prema tvojoj okorjelosti i nestrpljivosti
  srca, sam na sebe gomilaš gnjev za dan
  gnjeva i objavljenja Božjega pravednog
  suda,
  6 koji će svakome dati prema njegovima
  djelima:
  7 život vječni onima koji s ustrajnošću u
  dobrom djelu traže slavu, čast i besmrt-
  nost;
  8 a onima upornima i koji se protive istini
  a pristaju uz nepravednost, njima srdžbu
  i gnjev,
  9 nevolja i tjeskoba na svakoga čovjeka
  koji se odaje zlu, kako, u prvom redu, na
  Židova tako i na Grka,
  10 a slava, čast i mir svakome tko pravi
  dobro, kako, u prvom redu Židovu tako
  isto i Grku.
  11 Jer u Boga nema pristranosti.
  12 Jer koji su sagriješili bez Zakona, bez
  Zakona će i propasti; i koji su pod Zako- nom sagriješili, po Zakonu će biti suđeni.
  13 Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji
  slušaju Zakon, nego će biti opravdani oni
  koji vrše Zakon.
  14 Jer kad neznabošci koji nemaju Zako-
  na, vrše propise Zakona vođeni naravno-
  šću, onda su oni, nemajući Zakona, sami
  sebi Zakon.
  15 Oni djelom pokazuju da je ono što pro- pisuje Zakon, napisano u njihovim srcima,
  njihova savjest svjedoči i misli koje ih me- đusobno optužuju ili brane

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Odgovori
e
Uredi
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Odustani
Create your website at WordPress.com
Get started